Εισαγωγή- 1ο μάθημα

Ο Νίκος Ανδρέου σε καλωσορίζει σε ένα νέο κύκλο μαθημάτων. Καλή σου αρχή!

Ο νέος αυτός κύκλος αφορά στους τρόπους που θα σε κάνουν να αυξήσεις την αξία σου, ώστε να μπορούν και οι άντρες να την αναγνωρίζουν. Στο πρώτο εισαγωγικό μάθημα, ο ίδιος τονίζει τα δύο σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέξει μια γυναίκα, για να πετύχει την αύξηση της αξίας της.

Ταυτόχρονα, ο Νίκος Ανδρέου επισημαίνει ότι η αξία σου φαίνεται και από τον τρόπο που προβάλλεις εσύ η ίδια τον εαυτό σου. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις εσύ η ίδια την αξία σου και να σε ενδιαφέρει να εξελιχθείς.

Επίσης, αναφέρει και το θέμα των γυναικών που δεν γνωρίζουν οι ίδιες την αξία τους, καθώς και τη σημαντικότητα της γυναίκας ως μάνα.

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε προτρέπει να κάνεις κι εσύ μια άσκηση που θα περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους έχεις αξία!

Έχετε ολοκληρώσει το κεφάλαιο.